SRhF & Eftersöksakademin

 

Lägerverksamhet 

SRhF:s främsta uppgift är att anordna och sprida information om läger. SRhF:s stående läger är Rädda Påsken (som är ett samarrangemang med SBK:s Stockholmsdistrikt), sommarlägret vecka 27.